Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o přístup do archivu stavebního úřadu městské části Praha 8 ve věci pozemní komunikace vedené přes pozemky parc. č. 13/83 a 13/3 v k. ú. Libeň, a to za účelem nahlédnutí do stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí vydaných k výstavbě předmětné pozemní komunikace (v souvislosti s přípravou projektu).

Odpověď:

Žadateli bylo v předmětné věci doporučeno obrátit se přímo na oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8, se sídlem Čimická 61, 181 00 Praha 8.


(16.12.2020, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 21.12.2020
Vytisknout