Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se vybudování pozemní komunikace vedené přes pozemky parc. č. 13/83 a 13/3 v k. ú. Libeň, zejména zda stavební úřad městské části Praha 8 od roku 1950 do současnosti vydal jakékoliv rozhodnutí ve spojení s výstavbou předmětné komunikace na těchto pozemcích.

Odpověď:
Pozemní komunikace (dále jen „komunikace“) vedená přes pozemky parc. č. 13/3 a 13/83 v k. ú. Libeň se nachází v bývalém továrním objektu Košinka (dále jen „objekt“), který pan Emanuel Grab začal budovat přibližně v roce 1880. Komunikace v objektu vznikaly průběžně, a to bez jakékoli stavební dokumentace. Jediný dokument, týkající se komunikace uvnitř objektu je stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci vnitřní komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 13/9 a 13/36 v k. ú. Libeň z roku 1973. Jiná dokumentace ke komunikacím v uzavřeném objektu bývalé továrny na vosková plátna není na oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ Praha 8“) uložena.

Rovněž tak odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) prověřením podkladů stavebního úřadu zjistil, že k předmětným pozemkům parc. č. 13/3 a 13/83 v k. ú. Libeň nejsou zachovány žádné doklady týkající se stavby pozemní komunikace na těchto pozemcích.


(22.12.2020, řešil odbor kancelář tajemníka a odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 30.12.2020
Vytisknout