Žádost o poskytnutí informace 2024

Žádost o poskytnutí kopie protokolu o ústním jednání a místním šetření v řízení vedeném pod sp. zn. MCP8 522409/2023/OV.Ves, č.j. MCP8 548502/2023 („Rekonstrukce, nástavba a přístavba OD Odra“ Praha, Bohnice č.p. 401, Lodžská 13) ze dne 11.01.2024, jako produktu veřejné správy a úřední listiny.

Odpověď:
Žadateli byla zaslán v anonymizované podobě požadovaný dokument, a to „Protokol o ústním jednání“ ze dne 11.01.2024, které nařídil Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, na základě žádosti o dodatečné povolení stavby, kterou dne 22.11.2023 podala společnost DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s. r. o., IČO 04207327. 

(04.04.2024 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 09.04.2024
Vytisknout