Žádost o poskytnutí informace 2024

Žádost o poskytnutí informace, zda se šetření podnětů týkajících se nesouladu provozování objektu tzv. Kasáren Karlín s územním plánem a nepovolených staveb v objektu stavebním úřadem pro Prahu 8 snažil ovlivnit úředník MHMP či jakákoliv jiná osoba. Pokud ano, žádám informace o tom, jaká osoba to byla. 

Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že kontrolní prohlídky se za Magistrát hl. m. Prahy zúčastnila pracovnice odboru památkové péče.

(09.4.2024 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 11.04.2024
Vytisknout