Žádost o poskytnutí informace 2024

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Jmenný seznam nájemníků, kteří užívají byty propůjčené městskou částí Nadaci Bona.
  2. Vyčíslení poměru, kolik z těchto nájemníků je psychiatrickými pacienty, a tedy klienty nadace, a kolik z nich jsou zdraví obyvatelé.
  3. Za jakých podmínek mají tito nájemníci, kteří nejsou klienty nadace, byty pronajaté? To znamená za jak vysoké nájemné – jde o regulované nájemné podle pravidel MČ? Kolik takový nájem činí za metr2? A jak velké byty tito nájemníci obývají?
  4. V poslední podepsané smlouvě mezi MČ a Nadací Bona je rovněž seznam nájemníků, kteří nejsou klienty nadace. Není tam ovšem jméno pana náměstka ředitele VZP. Jak si toto vysvětlujete? Nebo jde o nějaký jiný seznam, kde uveden být nemusel?

Odpověď:
K bodu č. 1) žádosti:

Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí „jmenného seznamu nájemníků, kteří užívají byty propůjčené městskou částí Praha 8 Nadaci Bona“ byla povinným subjektem rozhodnutím částečně odmítnuta, neboť informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

K bodu č. 2) žádosti:

Klienti Nadace Bona (psychiatričtí pacienti) - 63 % nájemců
Zdraví obyvatelé - 37 % nájemců 

Zaměstnanci (jedná se o zaměstnance Psychiatrické nemocnice Bohnice, Nadace Bona či organizace poskytující podporu klientům) - 50 % - 200 Kč/m2.
Dobrovolná činnost (podnájemce byl zasmluvněn k dobrovolné pomoci klientovi v případě potřeby) - 2,9 % - 200 Kč/m2.
Nájemce městské části Praha 8 (dekretované byty) - 10,1 % - 144 Kč/m2.
Klientský byt či prostor poskytovatele služeb – přímý projekt Psychosociální sítě - 37 % - 150 Kč/m2.

K bodu č. 3), 4) a 5) žádosti:

Nájemné a podnájemné je určeno rozhodnutím Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0219/2023 ze dne 31. 5. 2023 (viz Úřad MČ Praha 8: Usnesení).

K bodu č. 6) žádosti:
Nájemci obývají byty od velikosti tzv. garsonky až po byty velikosti 4+kk.

K bodu č. 7) a č. 8) žádosti:

Žadatelem dotazovaná osoba nebyla nikdy nájemcem bytu městské části Praha 8, byla pouze podnájemcem. Žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí „jmenného seznamu nájemníků, kteří užívají byty propůjčené městskou částí Praha 8 Nadaci Bona“ byla povinným subjektem rozhodnutím částečně odmítnuta, neboť informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

(09.04.2024 řešil odbor správy majetku)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 11.04.2024
Vytisknout