Žádost o poskytnutí informace 2024

Žádost o sdělení informací týkajících se stavby pro reklamu umístěné na pozemku 578/78 k.ú. Ďáblice na přibližné GPS lokaci 50.1432500N, 14.4833908E:

a) který den bylo vydáno povolení pro stavbu?
b) který den toto povolení vyprší?

Odpověď:
Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) pozemek parc. č. 578/78, k. ú. Ďáblice, obec Praha, v katastru nemovitostí nedohledal. Podle zadané GPS lokace se předmětná stavba nachází na pozemku parc. č. 587/78, k. ú. Ďáblice, obec Praha. 

Stavební úřad ve své archivní databázi nedohledal žádné rozhodnutí ani jiné opatření, kterým byla stavba pro reklamu na pozemku parc. č. 587/78, k. ú. Ďáblice, obec Praha, povolena. 

(11.04.2024 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 19.04.2024
Vytisknout