Žádost o poskytnutí informace 2024

Žádost o poskytnutí informace, zda a jak je vyřešeno dopravní připojení vztahující se k pozemku č.  827/20 a sjezdu na pozemku 827/346, k.ú. Bohnice, který vede na hlavní silnici ul. Lodžská. 

Odpověď:
V dostupné databázi odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OD“) bylo ke stávajícímu dopravnímu připojení pozemku parc. č. 827/20 a sjezdu na pozemku parc. č. 827/346, oba v k. ú. Bohnice, obec Praha, na místní komunikaci II. třídy, ul. Lodžská zjištěno, že:

  • V dubnu 2010 bylo oddělením dopravního rozvoje OD vydáno ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o připojení objektu/pozemku/parkoviště k místní komunikaci II. třídy ul. Lodžská (na pozemku parc. č. 827/17 a 827/134, oba v k. ú. Bohnice, obec Praha), pod sp. zn. SZ MCP8 040808/010, které bylo na základě spisového a skartačního řádu ÚMČ Praha 8 po uplynutí skartační doby skartováno. 
  • Není zcela zřejmé, zda parkovací plocha byla odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 řádně zkolaudována a na danou stavbu „účelovou komunikaci s omezením veřejného přístupu/parkoviště“ byl vydán kolaudační souhlas. 

(10.04.2024 řešil odbor dopravy)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 19.04.2024
Vytisknout