Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací:
Část první:
 • Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy
 • Vaše PSČ
 • Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené obce
Část druhá – Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy
 • Příslušný finanční úřad
 • Příslušný úřad práce
 • Příslušný katastrální úřad
 • Příslušný soud
 • Příslušná služebna Policie ČR
 • Příslušné státní zastupitelství
 • Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální)
 • Spádová nemocnice
 • Příslušní pobočka ČSSZ
 • Příslušná hygienická stanice
 • Příslušná pobočka SZPI
 • Příslušný celní úřad
 • Příslušný krajský úřad (prosím vynechejte, pokud je Váš orgán krajským úřadem)

Odpověď:

Část první
Název orgánu:Úřad městské části Praha 8
PSČ:180 48
Spádová PSČ:
180 00, 181 00 (část), 182 00 (část), 184 00 (část), 186 00 (část), 190 00 (část), 182 14,
Městská část Praha-DOLNÍ CHABRY, 184 00 Praha 8, Hrušovanské náměstí 253/5
Městská část Praha-ĎÁBLICE, 182 02 Praha 8, Květnová 553/52
Městská část Praha-BŘEZINĚVES, 182 00 Praha 82, U parku 140/3

Část druhá
Místně příslušné instituce:
 
Finanční úřad pro Prahu 8:182 00 Praha 8, Trojská 1997/13a
Úřad práce ČR:Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, kontaktní pracoviště
180 00 Praha 8, Stejskalova 185/7
Katastrální úřad:Katastrální úřad pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště
182 14 Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9
Soud:Obvodní soud pro Prahu 8, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, PSČ 100 00 Praha 10
Služebna Policie ČR: PČR, Obvodní ředitelství  Praha III, 180 00 Praha 8, Zenklova 212/17
PČR, Místní oddělení policie Karlín, 180 00 Praha 8, Vítkova 16
PČR, Místní oddělení policie Libeň, 180 00 Praha 8, Zenklova 212/17
PČR, Místní oddělení policie Kobylisy, 180 00 Praha 8, Zenklova 21/225
PČR, Místní oddělení policie Bohnice, 180 00 Praha 8, Lodžská 750
Státní zastupitelství:Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 8, 100 83 Praha 10, U Roháčových kasáren 1500   
Hasičský záchranný sbor: HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Spádová nemocnice:  Na Bulovce, 180 00 Praha 8, Budínova 2
ČSSZ: Územní pracoviště Praha 8, 182 00 Praha 8, Trojská 1997/13a
Hygienická stanice: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Pobočka Sever, Praha 9, Měšická 5/646
SZPI:Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 150 00 Praha 5, Za opravnou 300/6
Celní úřad: Celní ředitelství, 113 54 Praha 1, Washingtonova 7
(05.12.2012, řešil odbor kancelář starosty)

Zveřejněno: 18.12.2012 – Tomáš Vlk
Vytisknout