Žádost o informaci, jaká bude výše nákladů na správu a výše nájmu městského úřadu v budově Nová Palmovka. V případě neplacení nájmu výše nákladů na provoz prostor radnice.

Odpověď:

K dotazu na „Výši nájmu Úřadu Městské části Praha 8 v budově Nová Palmovka

Zda bude povinný platit svoji dceřiné společnosti Centrum Palmovka, a. s. nájemné, není v současné době jisté, protože tato skutečnost závisí na aktuální úpravě daňové legislativy v aktuálním roce počátku provozu. V případě, že povinný bude muset platit nájemné, jeví se dle současné daňové úpravy pro povinného nákladově jako nejefektivnější platit po prvních 5 let provozu tržní nájemné, které je ale příjmem jeho 100% vlastněné dceřiné společnosti (tudíž platí de facto sám sobě). Je ovšem možné, že tento formální nájemní režim, zvažovaný nyní za účelem efektivního odvodu daní, nebude v době otevření Centrum Palmovka již zapotřebí.

 

K dotazu „Výše nákladů na provoz prostor radnice“

  • Spotřeby médií radnice ve snížené sazbě

    - 7 946 tis. Kč/rok

  • Spotřeby médií radnice v 20% sazbě

  - 9 800 tis. Kč/rok

  • Služby

  - 8 572 tis. Kč/rok

(19.12.2011, řešil odbor zakázek a investic)