Žádost o informaci, jaké jsou podmínky k získání nájemní smlouvy k obecnímu bytu v Praze 8.

Odpověď: Městská část Praha 8 pronajímá obecní byty na základě platných "Zásad pronajímání bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Statutem Hl. města Prahy, v platném znění, do správy Městské části Praha 8", které jsou zveřejněny na Úřední desce Městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 - Libeň a na internetových stránkách Městské části Praha 8 – www.praha8.cz.

V návaznosti na tyto "Zásady", lze získat nájem uvolněných obecních bytů rovněž na základě výběrových řízení, k jejichž vyhlašování dochází postupně, a to rovněž na Úřední desce a na internetových stránkách Městské části Praha 8. Takto zveřejňovaná výběrová řízení zahrnují podmínky, za kterých se může uchazeč výběrového řízení zúčastnit.

(1.11.2010, řešil bytový odbor)