Žádost o informaci, kdy se provedou nějaká dopravní opatření – změny v dopravě v ulici Zenklova od Bulovky až k Meteoru ve prospěch tramvajové dopravy. V ranních hodinách je pro tramvaje jen obtížně průjezdná.

Odpověď: Pokud jde o úsek Bulovka k ulici U Kříže, tento úsek je ve správní kompetenci odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. Navazující úsek Zenklovy ulice směrem k Palmovce je v kompetenci odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 8. Dle jeho názoru již v tomto úseku tramvaje omezovány nebývají. 

Odbor dopravy žádost o poskytnutí informace postoupil dne 17.12.2008 odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 

 

(29.12.2008, řešil odbor dopravy)