Žádost o informaci na nájemní vztah k obecnímu bytu v Radomské ulici 9/473, Praha 8.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(6.12.2010, řešil bytový odbor)