Žádost o informaci ohledně odpadu – zda je možno vyhodit obkladové dlaždičky do kontejnerů, které jsou Městskou částí Praha 8 poskytovány...

Žádost o informaci ohledně odpadu – zda je možno vyhodit obkladové dlaždičky do kontejnerů, které jsou Městskou částí Praha 8 poskytovány v určitých termínech a na určitých místech, zda je možné tam vhodit starou vanu.

Odpověď:

Do kontejneru je možné ukládat vybourané dlaždičky i vanu podobně jako jiný velkoobjemový odpad. Jediné, co tam ukládat nelze, je nebezpečný odpad. Pokud je termín či místo přistavení kontejnerů nevyhovující, lze využít i služby sběrného dvora ve Octářově ulici (u Libeňského mostu za čerpací stanicí).

(2.10.2008, řešil odbor životního prostředí)