Žádost o informaci ohledně systému výměny oken v ulici Cafourkova, Praha 8, po jednotlivých bytech.

Žádost o informaci ohledně systému výměny oken v ulici Cafourkova, Praha 8, po jednotlivých bytech.

Odpověď:

Rada Městské části Praha 8 na své schůzi, konané dne 29. 8. 2007, schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu dřevěných oken za okna plastová na západní fasádě bytových domů čp. 520 – 526, Cafourkova 1 – 13, Praha 8 – Bohnice. Výměna oken bude realizována do konce roku 2007.

Výměna oken na východní straně výše uvedeného bloku domů bude projednána komisí pro obecní majetek Rady Městské části Praha 8, jejíž jednání se bude konat dne 29. 10. 2007.

(9.10.2007, řešil majetkový odbor)