Žádost o informaci ohledně vyhlášení výběrového řízení na prodej vytypovaných nemovitostí ve vlastnictví Hl. města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – kterých nemovitostí se to týká.

Odpověď:

Městská část Praha 8, zastoupená majetkovým odborem Úřadu Městské části Praha 8, zveřejní v souladu s ust. § 36 odst. 1 ve spojení s ust. § 3 odst. 1 a ust. § 34 odst. 3 zákona  č. 131/2000 Sb., o Hl. městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení výběrových řízení na prodej nemovitostí svěřených do správy Městské části Praha 8. Veškeré informace budou zveřejněny na internetových stránkách Městské části Praha 8 – www.praha8.cz - odkaz „Prodeje a pronájmy nemovitostí“ a na Úřední desce Úřadu Městské části Praha 8.

(2.9.2011, řešil majetkový odbor)