Žádost o informaci týkající se umístění reklamních zařízení společnosti Media Channel, a.s.

byly v průběhu roků 2007 a 2008 vydány společnosti Media Channel, a.s. IČO: 27656837 nějaké souhlasy na umístění reklamních zařízení nebo stavby pro reklamu?

pokud ano, kolik těchto souhlasů bylo a kterých pozemků se týkaly?

byla v průběhu roků 2007 a 2008 výše uvedenou společností ohlášena nějaká reklamní zařízení?

pokud ano, kolik ohlášení to bylo, kterých pozemků se týkaly a jak na ně stavební úřad odpověděl?

dotazy platí i pro případ, že se výše uvedená společnost nechala v řízení či při vydávání územního souhlasu nebo při ohlašování zastupovat jinou fyzickou i právnickou osobou.

Odpověď: V průběhu roků 2007 a 2008 (do data podání žádosti) nebyl společnosti Media Channel, a.s., IČ: 27656837, odborem výstavby Úřadu Městské části Praha 8 vydán žádný územní souhlas s umístěním reklamního zařízení nebo stavby pro reklamu.

  Společnost Media Channel, a.s., v průběhu roků 2007 a 2008 (do data podání žádosti) neohlásila odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8, jako příslušnému stavebnímu úřadu, provedení žádného reklamního zařízení.

 

 

(25.11.2008, řešil odbor výstavby)