Žádost o informaci zda a v jaké výši byly uloženy pokuty za dva správní delikty - provedení nové stavby „Dřevěný přístřešek na pozemku č.parc. 653, k.ú. Troja“ bez stavebního povolení a za užívání černé stavby „Dřevěný přístřešek na pozemku č.parc. 653, k.ú. Troja“ bez kolaudačního rozhodnutí, event. oznámení.

Odpověď: Žadateli byla informace poskytnuta.

(24.11.2011, řešil odbor výstavby)