Žádost o informaci, zda je platná vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu.....

Žádost o informaci, zda je platná vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, Čl. 10 odst. 3, závazná i pro Městskou část Praha 8, z důvodu zvětšení obytné plochy řadového rodinného domu přestavbou garáže na obytnou místnost.

Odpověď: Vyhláška č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, platí pro celé území Prahy, tzn. i pro všechna katastrální území Prahy 8.

Na rodinné domy se však ohledně dopravy v klidu nevztahuje čl. 10 odst. 3 cit. vyhlášky, ale čl. 50 odst. 5: „Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Není-li možné z územně technických nebo stavebně technických důvodů příslušný počet garážových stání situovat v domě, mohou být řešena samostatnou garáží na pozemku rodinného domu. Kromě garážového stání v domě nebo v samostatné garáži musí být na pozemku rodinného domu vymezena plocha alespoň na jedno parkovací stání. Toto stání může být zabezpečeno na příjezdu do garáže.“ V případě, že bude garáž přestavěna na obytnou místnost a v rodinném domě zůstane stále jedna bytová jednotka, je možné zažádat  o výjimku z čl. 50 odst. 5 cit. vyhlášky pro náhradu garážového stání. Na pozemku musí žadatel, kromě náhrady za garážové stání, splnit také požadavek na stání pro návštěvníky.

Pokud bude náhradní stání kryté, je nutno dále splnit čl. 50 odst. 12 Vyhlášky   č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: „Plocha zastavěná nadzemními stavbami na pozemku rodinného domu nesmí přesáhnout u: a) rodinných domů, mezi nimiž je volný prostor, dvojdomů a koncových sekcí řadových domů, 30 % plochy pozemku rodinného domu,  b) běžných sekcí řadové zástavby 50 % plochy pozemku rodinného domu.“ a čl. 8 odst. 5 cit. vyhlášky: „Vzdálenost stavby samostatné garáže, staveb plnících doplňkovou funkci k rodinnému bydlení a stavby pro podnikatelskou činnost na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 1,5 m; přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než 1 m.“

Odbor výstavby dodává, že je potřeba u přestavby posuzovat také dopad na architekturu a urbanismus dané lokality.

Ve výše uvedené věci odbor výstavby doporučuje obrátit se přímo na oddělení územního rozhodování odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8, , U Meteoru 6, 180 48 Praha 8, návštěvní hodiny: pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 – 18 hod. nebo je možné sjednat schůzku telefonicky, tel.: 222 805 714, Ing. Vendula Peterková, vedoucí oddělení územního rozhodování odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8.

(20.12.2010, řešil odbor výstavby)