Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kácení stromů.
  1. počet žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které Váš úřad obdržel v období od 1. 7. 2012 do 1.7. 2013;
  2. počet žádostí o povolení kácení stromů, které Váš úřad obdržel ve výše uvedeném období, které se týkaly kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb.;
  3. počet žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., kdy žadatel žádal povolení pro pokácení jiného než ovocného stromu;
  4.  počet žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterým bylo vyhověno (došlo ke kladnému vyřízení a dřeviny bylo možno pokácet) – opět jde o řízení o žádostech, které Váš úřad obdržel ve výše uvedeném období;
  5. v kolika případech se řízení o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb. účastnilo občanské sdružení podle § 70 ZOPK a v kolik případech se účastnili daného řízení dotčení sousedé - opět jde o řízení o žádostech, které Váš úřad obdržel ve výše uvedeném období;
  6. v kolika případech se občanské sdružení jako účastník proti rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb.; odvolalo - opět jde o řízení o žádostech, které Váš úřad obdržel ve výše uvedeném období.


Odpověď:

Ad1)
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen OŽP ÚMČ Praha 8) v období od 01.07.2012 do 01.07.2013 obdržel 107 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ad2)
Ve výše uvedeném období obdržel OŽP ÚMČ Praha 826 žádostí o povolení kácení dřevin, které se týkaly kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Ad3)

20 žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., se týkalo jiných než ovocných stromů.

Ad4)
Všem žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., které OŽP ÚMČ Praha 8 obdržel ve výše uvedeném období, bylo vyhověno.

Ad5)
Občanská sdružení dle ust. § 70 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dotčení sousedé se řízení o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., neúčastnili.

Ad6)

Občanská sdružení nebyla účastníky řízení o povolení kácení dřevin rostoucích na pozemcích odpovídajících vymezení zahrady ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb.

(07.10.2013, řešil odbor životního prostředí)
Zveřejněno: 13.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout