Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, kdy, na základě jakých konkrétních skutečností, jakým postupem a s jakým odůvodněním nebyla v souvislosti s návrhem obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou se podle § 44 odst. 3 písm. a) a d) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, do přílohy tohoto návrhu obecně závazné vyhlášky zařazena (navržena k zařazení) provozovna umístěná v nákupním centru Ládví, objekt č.p. 1659, ulice Kyselova (Burešova) č. or. 3 Praha 8.


Odpověď:

Kdy:
Dne 12.06.2013 a 19.07.2013.

Na základě jakých konkrétních skutečností:
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 745 ze dne 07.05.2013 k návrhu záměru na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

Jakým postupem:
Usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0452/2013 ze dne 12.06.2013 a č. Usn RMC 0583/2013 ze dne 19.07.2013.

S jakým odůvodněním:
Stížnost občanů na narušování veřejného pořádku a nočního klidu.

(14.10.2013, řešil ekonomický odbor)
Zveřejněno: 13.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout