Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva městské části
  1. Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva městské části nárok na náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva?
  2. Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy, pokud se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů?
  3. Je zastupiteli městské části obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby zastupitel přímo s občany?
  4. Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě rozhoduje?

Odpověď:

Na základě ust. § 6 odst. 1 cit. zákona č. 106/1999 Sb. byl žadatel odkázán na již zveřejněnou informaci, která se týká stejné věci. Požadovanou informaci lze nalézt na webových stránkách městské části Praha 8 – www.praha8.cz – Úřad a samospráva – Úřad – Povinně zveřejňované informace – Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – Poskytnuté informace 2013 – Žádost o poskytnutí informace zveřejněná dne 12.6.2013 - http://www.praha8.cz/Zadost-o-poskytnuti-informace-97.html

(15.11.2013, řešil odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 21.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout