Žádost o poskytnutí informace

Žádost o sdělení, v kolika případech v roce 2012 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů.
Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.


Odpověď:

Úřad městské části Praha 8 eviduje pouze  údaje, které mu ukládá zákon, a které dále poskytuje  pro statistické zpracování.

Jedná se o následující údaje:
  • v roce 2012 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v soudním řízení celkem v 705 případech, přičemž se ve sledovaných údajích nerozlišuje typ soudního řízení,
  • zdejší úřad neeviduje údaje o ukončených případech – respektive, počty jednotlivých druhů rozhodnutí soudu ohledně typu úpravy poměrů nezletilých dětí (střídavá, výlučná, společná výchova),  neboť mu takovou povinnost neukládá zákon,
  • v roce 2012 byl ve 45 případech podán návrh na vydání předběžného opatření,
  • zdejší úřad neeviduje údaje ohledně podávání návrhů na určení lhůty, na výkon rozhodnutí, či na podávání ústavních stížností proti rozhodnutí odvolacího soudu, neboť mu takovou povinnost neukládá zákon.
(10.12.2013, řešil sociální odbor)
Zveřejněno: 07.01.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout