Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se vyúčtování úhrad nájmu k bytu na adrese Chotovická 1748, Praha 8.


Odpověď:

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti povinného subjektu, a proto povinný subjekt žádost o poskytnutí informace, na základě  ust. § 14 odst. 5 pím. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkládá.

Dle aktuálního  výpisu z Katastru nemovitostí ČR, Katastrálního úřadu pro hlavní  město Prahu, je předmětná budova  ve vlastnictví  Bytového družstva Chotovická 1747–1750, adresa: Chotovická 1750/7, Kobylisy, 182 00 Praha. Povinný subjekt doporučil žadateli obrátit se ve věci přímo na uvedené družstvo.

(10.12.2013, řešil bytový odbor)
Zveřejněno: 07.01.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout