Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace – o zpřístupnění dokumentů k nahlížení a pořizování jejich kopií/opisů
  1. Usnesení schůze Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 8 („MČP 8") ze dne 30.9.1993, ve kterém se měl schvalovat návrh schváleny Obvodní radou MČP 8 č. 217/93, ohledně prodeje 36 akcií společnosti IBC- Středisko mezinárodního obchodu, akciová společnost (IBC,a.s.), IČO: 14892146 („IBC,a.s.");
  2. Schválení Obvodním zastupitelstvem MČP 8 vložení pozemku katastrální parcely č. 243 v katastrálním území Karlín do základního kapitálu společnosti IBC,a.s. v roce 93 (k převodu došlo 9.8.1993), popřípadě schválení převodu daného pozemku na společnost IBC,a.s.;
  3. Schválení Obvodním zastupitelstvem MČP 8 (popř. jiné rozhodnutí týkající se) neuplatnění předkupního práva k akciím společnosti IBC,a.s., které byly ve vlastnictví Hlavního města Prahy (18%).

Odpověď:

Žadateli byly poskytnuty kopie veškerých dohledaných dokumentů v oddělení správy dokumentů a ochrany informací, odboru kancelář tajemníka, Úřadu městské části Praha 8. Jedná se o níže uvedené dokumenty týkající se usnesení Obvodního zastupitelstva v Praze 8 ohledně prodeje akcií společnosti IBC, a. s.:
  • Usnesení č. 35/20.OZ/93 Obvodního zastupitelstva v Praze 8 ze dne 30.09.1993 k návrhu na prodej všech 36 akcií.
  • Usnesení č. 16/18.OZ/93 Obvodního zastupitelstva v Praze 8 ze dne 13.05.1993, kterým schvaluje navrženou cenu pozemku parc. č. 243, k. ú. Karlín.
  • Zápis z jednání zpracovatelů posudků o ceně pozemku parc. č. 243 v k. ú. Karlín ze dne 29.04.1993.
  • Návrh na stanovení ceny pozemku parc. č. 243 k. ú. Karlín ze dne 11.05.1993.
  • Důvodová zpráva.
  • Záruka CIK BV, CDS a CBC ze dne 09.08.1993.

Jiné dokumenty, a to „Doklad o vložení předmětného pozemku do základního kapitálu společnosti IBC, a. s.“ a „Doklad o neuplatnění předkupního práva k akciím společnosti IBC, a. s., které byly ve vlastnictví hl. m. Prahy“, se povinnému subjektu nepodařilo dohledat.

V dané věci bylo žadateli doporučeno obrátit se se svou žádostí na Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1 a Archiv hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4.

Přílohy:
Obvodní zastupitelstvo v Praze 8 – usnesení č. 16/18.OZ/93 (PDF, 902 kB)
Obvodní zastupitelstvo v Praze 8 – usnesení č. 35/20.0Z/93 (PDF, 611 kB)
CENTRE INTERNATIONAL KARLIN – záruka (PDF, 88 kB)


(29.12.2016, řešil odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 04.01.2017
Vytisknout