Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů týkajících se pozemků a staveb na nich postavených, konkrétně:

pozemku parc.č. 2636 – k.ú. Kobylisy
pozemku parc.č. 2466 – k.ú. Kobylisy
pozemku parc.č. 2467 – k.ú. Kobylisy
včetně pozemků sousedících, tj. parc.č. 2637/1, 2637/2, 2637/6, 2637/4, 2637/5, 2638/5 a 2638/9, vše v k.ú. Kobylisy.

 1. Žádám Vás o informace, jaká konkrétní řízení a podněty byly - v souvislosti s výše uvedenými pozemky či stavbami na nich postavenými – vedeny od 1.1.2016 do dne vyřízení této žádosti.
 2. Dále žádám o poskytnutí veškerých žádostí, rozhodnutí, souhlasů, či jiných aktů, které byly v souvislosti s výše uvedenými pozemky a ve shora uvedeném období ze strany Úřadu městské části Prahy 8 vydány.
 3. Dále žádám o vydání žádosti, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vydaného souhlasu, tedy dokumentů, jenž jsou vedeny pod sp. zn. spis. zn. MCP8 095304/2017/OV.Kra.

Odpověď:

Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) od 01.01.2016 disponuje těmito dokumenty:

Dotazovaný pozemek na parc. č. 2636 v k. ú. Kobylisy:

 • Usnesení o projednání odstranění stavby v řízení, č. j. MCP8 140858/2016, spis. zn. MCP8 127174/2016/OV.Hov, ze dne 31.10.2016, „Spojovací krčky do ul. Tanvaldská a do ul. Střelničná, Praha, Kobylisy č. p. 1347, Tanvaldská 2“;
 • Výzva č. j. MCP8 154279/2016, spis. zn. MCP8 127174/2016/OV.Hov, ze dne 05.12.2016, „Spojovací krčky do ul. Tanvaldská a do ul. Střelničná, Praha, Kobylisy, č. p. 1347, Tanvaldská 2“;
 • Dopis č. j. MCP8 166778/2016, spis. zn. MCP8 154111/2016/OV.Bau, ze dne 21.12.2016, ve věci „Účelová komunikace s veřejným přístupem a areálu prodejny Norma Praha 8, Kobylisy, Tanvaldská ulice“;
 • 2. výzva, č. j. MCP8 040105/2017, spis. zn. MCP8 127174/2016/OV.Hov, ze dne 20.03.2017, „Odstranění spojovacích krčků do ul. Tanvaldská a do ul. Střelničná, Praha, Kobylisy, č. p. 1347, Tanvaldská 2“;
 • Usnesení, zastavení řízení, č. j. MCP8 093963/2017, spis. zn. MCP8 127174/2016/OV.Hov, ze dne 10.07.2017, „Odstranění spojovacích krčků do ul. Tanvaldská a do ul. Střelničná, Praha, Kobylisy, č. p. 1347, Tanvaldská 2“;
 • Sdělení k „Podnětu k přezkumu souhlasu podle ust. § 95 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se – Odstranění dvou spojovacích krčků (stříšek) SO 01 při ul. Tanvaldská a SO 02 při ul. Střelničná, na pozemku parc. č. 2636, Praha, Kobylisy“, č. j. MCP8 144414/2017, spis. zn. MCP8 135575/2017/OV.Kra, ze dne 12.10.2017;
 • Sdělení k „Podnětu k přezkumu souhlasu podle ust. § 95 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se – Odstranění dvou spojovacích krčků (stříšek) SO 01 při ul. Tanvaldská a SO 02 při ul. Střelničná, na pozemku parc. č. 2636, Praha, Kobylisy“, č. j. MCP8 148065/2017, spis. zn. MCP8 145415/2017/OV.Kra, ze dne 18.10.2017;

Dotazované pozemky na parc. č. 2466, parc. č. 2467 a parc. č. 2638/5 v k. ú. Kobylisy:
 • od 01.01.2016 není v evidenci stavebního úřadu;

Dotazované pozemky na parc. č. 2637/1, parc. č. 2637/2, parc. č. 2637/6, parc. č. 2637/4, parc. č. 2637/5 a parc. č. 2638/9 v k. ú. Kobylisy:
 • od 01.01.2016 není v evidenci stavebního úřadu;

Dokumenty ke spis. zn. MCP8 095304/2017/OV.Kra:
 • Souhlas s odstraněním stavby, č. j. MCP8 098435/2017, spis. zn. MCP8 095304/2017/OV.Kra, ze dne 21.08.2017, „Odstranění stavby 2 spojovacích krčků (stříšek) SO 01 při ul. Tanvaldská a SO 02 při ul. Střelničná, Praha, Kobylisy“;
 • Magistrát hlavního města Prahy, č. j. EVM/VP/485396/17/su, ze dne 31.03.2017, dopis ve věci: Praha 8, Kobylisy, „Demolice spojovacích krčků do ul. Tanvaldská a do ul. Střelničná“, (investor CPI Reality a. s.), DSP;
 • Koordinační vyjádření, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., dopis ze dne 13.04.2017 ve věci: Tanvaldská, demolice spojovacích krčků + ZS, Praha 8 – DSP;
 • Stanovisko, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. z dne 27.04.2017, ve věci: Praha 8, Kobylisy, Tanvaldská č. p. 1347/2, Střelničná, parc. č. 2636, demolice objektů spojovacích krčků, (investor CPI REALITY a. s.), DSP;
 • Stanovisko, Hygienická stanice hl. m. Prahy, ze dne 13.01.2017, ve věci: „Demolice objektů – spojovací krčky do ul. Tanvaldská a Střelničná, č. p. 1347, Tanvaldská 2, parc. č. 2636, k. ú. Kobylisy, Praha 8“;
 • Stanovisko, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, ze dne 18.01.2017, Název stavby: Demolice Spojovacích krčků;
 • Stanoviska a vyjádření, odbor životního prostředí a speciálních projektů Úřadu městské části Praha 8, č. j. MCP8 004334/2017 ze dne 23.01.2017, věc: Demolice objektů Spojovacích krčků do ul. Tanvaldská a do ul. Střelničná č. p. 1347, Tanvaldská 2, parc. č. 2636, Praha 8, k. ú. Kobylisy;
 • Stanovisko, odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8, č. j. MCP8 046079/2017, spis. zn. SZ MCP8046079/2017/2, ze dne 25.04.2017, ve věci: Demolice spojovacích krčků do ul. Tanvaldská a Střelničná, Praha 8, Kobylisy;
 • Rozhodnutí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8, č. j. MCP8 068615/2017, spis. zn. SZ MCP8 068615/2017/2, ze dne 05.06.2017, povolení připojení;
 • Ohlášení odstranění, Úřad městské části Praha 8, ze dne 12.07.2017.

Požadované dokumenty byly v anonymizované podobě žadateli zaslány.


(28.11.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 05.12.2017
Vytisknout