Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informací formou kopií všech rozhodnutí i nepravomocných OÚRV i odvolacího orgánu a stanovisek dotčených orgánů státní správy, opatřených v průběhu všech řízení ohledně záměru výstavby na pozemku parc. č. 602/22 v k.ú. Kobylisy v letech 2013,2014,2015,2016 a 2017 do dne podání této žádosti o poskytnutí informací.

Odpověď:

Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě požadované dokumenty.

Jedná se o rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů:
 • Rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 27.07.2015 sp. zn. MCP8 005199/2015/OV.Bau a č. j. MCP8 086510/2015
 • Rozhodnutí MHMP, odboru stavebního řádu, ze dne 08.02.2016 sp. zn. S-MHMP 1642168/2015/STR a č. j. MHMP 211572/2016 s nabytím právní moci dne 11.02.2016
 • Rozhodnutí ÚMČ Praha 8, odboru dopravy, ze dne 16.12.2014 sp. zn. MCP8 164341/2014/2 a č. j. MCP8 164341/2014 s nabytím právní moci dne 13.01.2015
 • Závazné stanovisko MHMP, odboru územního plánu, ze dne 22.02.2013 č. j. S-MHMP 120348/2013/OUP
 • Stanovisko ÚMČ Praha 8, odboru dopravy, ze dne 06.03.2013 sp. zn. MCP8 024180/2013 a č. j. MCP8 024180/2013
 • Závazné stanovisko a vyjádření MHMP, odboru životního prostředí, ze dne 21.03.2013 č. j. S-MHMP- 0117754/2013/1/OZP/VI
 • Stanovisko MHMP, odboru životního prostředí, ze dne 23. 10. 2013 sp. zn. S-MHMP- 1181965/2013/1/OZP/VI/EIA/2147P-1/Hip
 • Závazné stanovisko MHMP, odboru bezpečnosti a krizového řízení, ze dne 11.03.2013 č. j. S-MHMP 117664/2013/BKR
 • Vyjádření MHMP, odboru památkové péče, ze dne 24.06.2013 pod č. j. S-MHMP 472419/2013/Rad
 • Stanovisko MHMP, odboru dopravních agend, ze dne 09.12.2013 sp. zn. S-MHMP 1502371/2013 a č. j. MHP-1529012/2013/ODA-O4/Ka
 • Závazné stanovisko a vyjádření ze dne 25.02.2013 sp. zn. MCP8 024330/2013/2 a č. j. MCP8 024330/2013
 • Stanovisko ÚMČ Praha 8, odboru výstavby, ze dne 06.03.2013 sp .zn. MCP8 024286/2013/OV.Pet a č. j. MCP8 0262246/2013
 • Vyjádření Policie ČR ze dne 05.03.2013 č. j. KRPA-688874-1/ČJ-2013-0000DŽ
 • Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 26.02.2013 sp. zn. S-HSHMP 8225/2013/2125 a č. j. HSHMP 8225/2013
 • Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 25.02.2013 č. j. HSAA-2136-3/2013
 • Závazné stanovisko a vyjádření MHMP, odboru ochrany prostředí ze dne 09.06.2016 sp. zn. S-MHMP 0820028/2016 OCP a č. j. MHMP 1025075/2016
 • Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad ze dne 27.06.2016 sp. zn. MCP8 063040/2016/OV.Bor a č. j. MCP 068523/2016
 • Závazné stanovisko a vyjádření ÚMČ Praha 8, odboru životního prostředí a speciálních projektů, ze dne 16.05.2016 sp. zn. MCP8 063038/2016/2 a č. j. MCP8 063038/2016
 • Stanovisko MHMP, odboru dopravních agend, ze dne 17.05.2016 sp. zn. S-MHMP 823005/2016ODA a č. j. MHMP-875548/2016/O4/Kj
 • Vyjádření MHMP, odboru památkové péče, ze dne 06.06.2016 sp. zn. S-MHMP 819706/2016 a č. j. MHMP 1000987/2016
 • Závazné stanovisko MHMP, odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“, ze dne 08.06.2016 sp. zn. S-MHMP 823675/2016 RED-KM a č. j. MHMP 1039449/2016
 • Stanovisko MHMP, odboru ochrany prostředí, ze dne 23.05.2016 sp. zn. S-MHMP 0820028/2016 OCP a č. j. MHMP 0905014/2016
 • Stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 13.05.2016 č. j. HSAA-6050-3/2016
 • Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 07.06.2016 sp. zn. S-HSHMP 22670/2016/05397 a č. j. HSHMP 226702016


(21.06.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 27.06.2017
Vytisknout