Žádost o poskytnutí informace 2017


Žádost o poskytnutí kopií veškerých úkonů na Odboru územního rozvoje a výstavby, MČ Praha 8 u níže připojených pozemků za období od 1.1.2013 do 31.5.2017 :
 • katastrální území Kobylisy : 1777/14, 2347, 2348/1, 2624/1.2624/2, 2625/4, 2625/5, 2625/6, 2629
 • katastrální území Dolní Chabry : 1494/1, 1495,1497/3, 1498/2, 1499/35, 1499/36, 1500/2

Odpověď:

Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 disponuje těmito dokumenty:

Dotazovaný pozemek parc. č. 1777/14 v k. ú. Kobylisy:
 • zahájení územního řízení, č. j. MCP8 037599/2016, spis. zn. MCP024085/2016/OV.Jb ze dne 24.03.2016, „Připojení objektu Dopraváků 723 na síť T-Mobile Czech Republic, a. s.“;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 25.07.2016, rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, nabytí právní moci dne 15.12.2016;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 086049/2016, spis. zn. MCP8 024085/2016/OV.Jb  ze dne 18.08.2016, „Připojení objektu Dopraváků 723 na síť T-Mobile Czech Republic, a. s.“, nabytí právní moci dne 17.09.2016;
 • zastavení řízení o podaném odvolání, č. j. MCP8 000152/2017, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 02.01.2017, proti rozhodnutí ze dne 25.07.2016, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet na stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“;
 • kolaudační souhlas, č. j. MCP8 025259/2017, spis. zn. MCP8 015945/2017/OV.Hom ze dne 20.02.2017, Připojení objektu Dopraváků 723 na síť T-Mobile Czech Republic, a. s., Praha, Dolní Chabry, Dopraváků č. p. 723;
 • žádost o vyjádření ke stavbě „Nové Chabry – SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví – stavební úpravy“, Praha – Dolní Chabry, č. j. MCP8 073113/2017, spis. zn. MCP8 057339/2017/OV.Pet ze dne 25.05.2017.

Dotazovaný pozemek parc. č. 2347 v k. ú. Kobylisy:

 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 25.07.2016, rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, nabytí právní moci dne  15.12.2016;
 • zastavení řízení o podaném odvolání, č. j. MCP8 000152/2017, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 02.01.2017, proti rozhodnutí ze dne 25.07.2016, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet na stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“.

Dotazovaný pozemek parc. č. 2624/1 v k. ú. Kobylisy:
 • zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 005993/2016,  spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 04.03.2016, „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 25.07.2016, rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, nabytí právní moci dne  15.12.2016;
 • zastavení řízení o podaném odvolání, č. j. MCP8 000152/2017, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 02.01.2017, proti rozhodnutí ze dne 25.07.2016, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet na stavbu „Vedení  110 kV TR Východ – TR Sever“.

Dotazovaný pozemek parc. č. 2625/4, 2625/5, 2625/6 v k. ú. Kobylisy:
 • zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 129103/2013,  spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh ze dne 04.10.2013, „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry;
 • zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 005993/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 04.03.2016, „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“ Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 25.07.2016, rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, nabytí právní moci dne  15.12.2016;
 • zastavení řízení o podaném odvolání, č. j. MCP8 000152/2017, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 02.01.2017, proti rozhodnutí ze dne 25.07.2016,  č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet na stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“.

Dotazovaný pozemek parc. č. 1494/1 v k. ú. Dolní Chabry:
 • zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 099578/2013,  spis. zn. MCP8 175431/2012/OV.Suk ze dne 26.08.2013, „Optický kabel pro základnovou stanici na pozemku 1038/8 v k. ú. Čimice“, Praha-Čimice, Praha – Dolní Chabry;
 • zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 129103/2013,  spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh ze dne 04.10.2013, „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 133277/2013, spis. zn. MCP8 175413/2012/OV.Suk  ze dne 07.10.2013, rozhodnutí o umístění stavby, „Optický kabel pro základnovou stanici na pozemku 1038/8 v k. ú. Čimice“, Praha-Čimice, Praha – Dolní Chabry;
 • souhlas s vydáním rozhodnutí o změně stavby před dokončením, č. j. MCP8 134752/2013, spis. zn. MCP8 128765/2013/OV.Pet ze dne 09.10.2013, „20 bytových domů včetně inženýrských sítí a komunikace“;
 • kolaudační souhlas, č. j. MCP8 077926/2014, spis. zn. MCP8 065782/2014/OV.Hom ze dne 02.06.2014, „Optický kabel pro základnovou stanici na pozemku 1038/8 v k. ú. Čimice“, Praha-Čimice, Praha – Dolní Chabry;
 • kolaudační souhlas, č. j. MCP8 124912/2014, spis. zn. MCP8 114841/2014/OV.Hom ze dne 10.09.2014, „STL Plynovod pro 20 bytových domů – Beranov“, Praha, Dolní Chabry, Čimice, Kobyliská;
 • kolaudační souhlas, č. j. MCP8 129597/2014, spis. zn. MCP8 121965/2014/OV.Hom ze dne 19.09.2014, „Výměna STL plynovodu DN 100 za PE d 225“, Praha, Dolní Chabry, Kobyliská, Ústecká, Protilehlá;
 • kolaudační souhlas, č. j. MCP8 148077/2014, spis. zn. MCP8 121866/2014/OV.Hom ze dne 31.10.2014, „Veřejné osvětlení pro 20 bytových domů Dolní Chabry – Beranov“, Praha, Dolní Chabry;
 • zahájení územního řízení, č. j. MCP8 093070/2015, spis. zn. MCP8 066167/2015/OV.Pet ze dne 16.07.2015, „Dolní Chabry – fáze E“, Praha 8;
 • změna územního rozhodnutí, č. j. MCP8 097023/2015, spis. zn. MCP8 066167/2015/OV.Pet ze dne 14.08.2015, 1.změna rozhodnutí o umístění stavby s novým názvem „Nové Chabry – fáze E“, Praha 8;
 • žádost o vyjádření k dokumentaci z hlediska souladu s územním plánem pro potřeby zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu s názvem „Nové Chabry – fáze F a G včetně západního dopravního připojení“, Praha – Dolní Chabry, Čimice, při komunikaci K Beranovu, č. j. MCP8 132816/2015, spis. zn. MCP8 069045/2015/OV.Pet ze dne 13.10.2015;
 • žádost o vyjádření k dokumentaci z hlediska souladu s územním plánem pro potřeby zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu s názvem „Nové Chabry – fáze F a G včetně západního dopravního připojení“, Praha – Dolní Chabry, Čimice, při komunikaci K Beranovu, č. j. MCP8 171125/2015, spis. zn. MCP8 169171/2015/OV.Pet ze dne 29.12.2015;
 • -  zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 05993/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 04.03.2016, „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“, Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 - Letňany, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry;
 • zahájení územního řízení, č. j. MCP8 037599/2016, spis. zn. MCP8 024085/2016/OV.Jb ze dne 24.03.2016, „Připojení objektu Dopraváků 723 na síť T-Mobile Czech Republic, a. s.“;
 • zahájení územního řízení (2. změna územního rozhodnutí), č. j. MCP8 048721/2016, spis. zn. MCP8 037661/2016/OV.Pet ze dne 11.04.2016, „Dolní Chabry – fáze E“, Praha 8;
 • změna územního rozhodnutí, č. j. MCP8 066514/2016, spis. zn. MCP8 037661/2016/OV.Pet ze dne 20.05.2016, 2. změna rozhodnutí o umístění stavby s novým názvem „Nové Chabry – fáze E“, Praha 8;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 25.07.2016, rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“,  Praha 9 – Vysočany, Prosek, Praha 8 – Střížkov, Kobylisy, Čimice, Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, nabytí právní moci dne  15.12.2016;
 • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 086049/2016, spis. zn. MCP8 024085/2016/OV.Jb  ze dne 18.08.2016, „Připojení objektu Dopraváků 723 na síť T-Mobile Czech Republic, a. s.“;
 • oprava zřejmých nesprávností (oprava textu), č. j. MCP8 140246/2016, spis. zn. MCP8 140225/2016/OV.Hom ze dne 04.11.2016, ke kolaudačnímu souhlasu, č. j. MCP8 124912/2014, spis. zn. MCP8 114841/2014/OV.Hom ze dne 10.09.2014;
 • zastavení řízení o podaném odvolání, č. j. MCP8 000152/2017, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet ze dne 02.01.2017, proti rozhodnutí ze dne 25.07.2016, č. j. MCP8 079036/2016, spis. zn. MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet,  na stavbu „Vedení 110 kV TR Východ – TR Sever“;
 • zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání, č. j. MCP8 001148/2017, spis. zn. MCP8 116988/2016/OV.Bau ze dne 11.01.2017, „Polyfunkční objekt Ústecká – areálové chodníky“, Praha 8, Dolní Chabry, Ústecká;
 • stavební povolení, č. j. MCP8 016031/2017, spis. zn. MCP8 116988/2016/OV.Bau  ze dne 08.02.2017, na stavbu „Polyfunkční objekt Ústecká – areálové chodníky“, Praha 8, Dolní Chabry, Ústecká;
 • kolaudační souhlas, č. j. MCP8 025259/2017, spis. zn. MCP8 015945/2017/OV.Hom ze dne 20.02.2017, Připojení objektu Dopraváků 723 na síť T-Mobile Czech Republic, a. s., Praha, Dolní Chabry, Dopraváků č. p. 723;
 • žádost o vyjádření ke stavbě „Nové Chabry – SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví – stavební úpravy“, Praha – Dolní Chabry, č. j. MCP8 073113/2017, spis. zn. MCP8 057339/2017/OV.Pet ze dne 25.05.2017.
         
Na dotazovaných pozemcích parc. č. 2624/2 v k. ú. Kobylisy a parc. č. 1495, 1497/3, 1498/2, 1499/35, 1499/36 a 1500/2 v k. ú. Dolní Chabry, nebyly nalezeny žádné úkony.

Na dotazovaných pozemcích parc. č. 2348/1, 2629 v k. ú. Kobylisy, nebyly v období od 01.01.2013 do 31.05.2017 nalezeny žádné úkony.


(13.07.2017, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 17.07.2017
Vytisknout