Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí kopií stavebních povolení k RD č. p. 32, k. ú. Čimice, Čimická 134, Praha 8 (včetně stavebního povolení k stavebním úpravám dvorního traktu, a to vydaná zejména od doby, kdy byla na pozemku parc. č. 736, náležícímu k tomuto domu, povolena jeho 100% zastavěnost, do roku 2015. U stavebních povolení žádost o kompletní spis, kopie technických zpráv ke změnám, prováděným na tomto objektu.

Odpověď:
Žadateli byly zaslány požadované dokumenty.

Jedná se o tato předmětná stavební povolení:
  • Stavební povolení vydané odborem výstavby Obvodního úřadu v Praze 8 dne 12.12.1996, č. j. 14329/96-30520.
  • Stavební povolení vydané odborem výstavby Obvodního úřadu v Praze 8 dne 21.04.1997, č. j. 03387/97-3052.
  • Stavební povolení vydané odborem výstavby Úřadu městské části Praha 8 dne 03.06.2002, č. j. OV/2002/0375/Mi, včetně technické zprávy.
Dále bylo žadateli sděleno, že směřuje-li požadavek žadatele na nahlédnutí do spisu, postupuje se podle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nahlížení do spisu je podle ust. § 38 správního řádu úpravou vůči zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), speciální a komplexní ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost se vyřizuje přímo v režimu správního řádu.

Vzhledem k tomu, že ze stavebních povolení č. j. 14329/96-30520 a č. j. 03387/97-3052 není zřejmé, že byl žadatel účastníkem předmětných stavebních řízení, je třeba na základě výše uvedeného prokázat právní zájem či jiný vážný důvod k nahlížení do spisu.

U stavebního povolení, kde je žadatel uveden jako účastník stavebního řízení, lze do spisu nahlédnout na oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8, Čimická 61, 181 00 Praha 8, nákupní středisko Draháň, a to v návštěvních hodinách.

Pondělí a středa: 8.00–12.00 hod. a 13.00–18.00 hod.

Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek po předchozí telefonické domluvě.(31.10.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby a odbor kancelář tajemníka, oddělení správa dokumentů a ochrany informací)
Zveřejněno: 07.11.2018
Vytisknout