Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace ve věci případných probíhajících řízení v souvislosti s parcelami č. 2691 a 2704/2 v katastrálním území Libeň (730891), ať už projednávání stavební činnosti, architektonické studie či návrhů na demolici budovy č. p. 479/19, U Rokytky, Praha 8 – Libeň, která stojí na této parcele.

Odpověď:

Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 k dnešnímu dni neřeší a neeviduje žádná podání týkající se stavební činnosti, architektonické studie či návrhů na demolici budovy č. p. 475/19, U Rokytky, Praha 8 – Libeň, stojící na pozemku parc. č. 2691 a stavby garáže na pozemku parc. č. 2704/2, vše v katastrálním území Libeň.


(31.10.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 07.11.2018
Vytisknout