Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o nahlédnutí do spisu ve věci přestupku.

Odpověď:
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to na základě ust. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel nebyl účastníkem předmětného správního řízení a rovněž v žádosti neprokázal právní zájem či jiný vážný důvod k nahlížení do spisu.(03.10.2018, řešil odbor živnostenský a správních činností)
Zveřejněno: 13.11.2018
Vytisknout