Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Kdo vydal pokyn k tomu, aby se dnes (tj. 20.10.) prováděly silniční práce v ulici Křižíkova, které spočívají v odstranění cyklopiktogramů (vodorovného bílého značení, které vymezuje koridor pro cyklisty v obousměrných komunikacích) a zrušení optických brzd na křížení Křižíkovy s Šaldovou?
  2. Kdo vydal pokyn k tomu, aby již dříve byly odstraněny optické brzdy (vodorovné bílé příčné značení sloužící k tomu, aby řidiči zpomalili) na křížení Pernerovy a Thámovy?
  3. Je vydán pokyn, aby podobné práce (odstraňování vodorovného značení, případně vyznačení nových úprav provozu na silničních komunikacích) v Karlíně ještě někde v příštích dvou měsících probíhaly? Pokud ano, kdo je vydal.
  4. Na základě jakého Opatření obecné povahy (OPP) byly pokyny 1. – 3. vydány? Toto opatření mi prosím zašlete.
    V případě, že pokyny nebyly vydány na základě OPP, na základě čeho byly vydány?
    Příslušnou dokumentaci mi prosím také zašlete.

Odpověď:

Žadateli bylo sděleno, že odpovědi na zaslané otázky v žádosti nalezne v dokumentu „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 8“, sp. zn. SZ MCP8 158769/2018, ze dne 02.07.2018, který byl žadateli zaslán.(02.11.2018, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 13.11.2018
Vytisknout