Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace:
  1. O poskytnutí Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 8 se spisovou značkou SZ MCP8 158769/2018/2 ze dne 2. 7. 2018, a to včetně přílohy (situace dopravního značení)
  2. O sdělení, zda bylo toto stanovení vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce městské části, a pokud ano, tak ve kterých dnech a bylo-li vyvěšeno včetně přílohy.

Odpověď:
Žadateli byl zaslán požadovaný dokument, tj. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 8 (dále jen „Stanovení“), spis. zn. SZ MCP8 158769/2018, vydané odborem dopravy Úřadu městské části Praha 8 dne 02.07.2018, včetně přílohy, kterou tvoří situace dopravního značení.

Toto předmětné Stanovení na fyzické a elektronické úřední desce Úřadu městské části Praha 8 vyvěšeno nebylo.(09.11.2018, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 14.11.2018
Vytisknout