Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o zaslání dokumentu Výzva-2516-20180921-0719580036 (umístění poutače bez povolení příslušného silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě odbor dopravy Prahy 8) a veškeré komunikace, která v této věci proběhla mezi MČ Praha 8 a majitelem pozemku parc. č. 1233/2 k. ú. Dolní Chabry, dotčenými osobami, právními zástupci a občany.

Odpověď:
Žadateli byl zaslán požadovaný dokument, kterým je „Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení“ (dále jen „Výzva“) na pozemku parc. č. 1233/2, k. ú. Dolní Chabry, vydaná odborem dopravy Úřadu městské části Praha 8, oddělením silničního správního úřadu (dále jen „silniční správní úřad“), dne 21.09.2018, pod č. j. MCP8 233130/2018.

Tato předmětná Výzva byla vydána silničním správním úřadem na základě telefonického a e-mailového podnětu občana, jenž byl žadateli poskytnut v anonymizované podobě.

Dále k dané záležitosti sdělujeme, že písemná komunikace mezi silničním správním úřadem a majitelem dotčeného pozemku, kterým je společnost SUPRAPARK s. r. o., neproběhla.

Na závěr dodáváme, že z důvodu nezjištěného vlastníka nepovoleného reklamního zařízení byla „Výzva“ vyvěšena na úřední desce Úřadu městské části Praha 8, a to v době od 24.09.2018 do 06.10.2018.

Majiteli dotčeného pozemku, tj. společnosti SUPRAPARK, s. r. o., byla předmětná „Výzva“ zaslána pouze na vědomí.(08.11.2018, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 15.11.2018
Vytisknout