Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí listiny dokládající skutečnost, že s uzavřením kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň, zastoupenou starostou JUDr. Václavem Musílkem a Real Estate Karlín, a. s., IČO: 256 19 691, se sídlem Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín, ze dne 24.listopadu 1999, týkající se převodu pozemku parc. č. 346/3, o výměře 305 m², zapsaného na LV 311 v katastrálním území Karlín, vyslovilo zastupitelstvo městské části Praha 8 souhlas.

Odpověď:

Žadateli byl poskytnut požadovaný dokument, tj, Usnesení Obvodního zastupitelstva v Praze 8 č. 13/3.OZ/99 ze dne 12. dubna 1999.(07.11.2018, řešil odbor právních služeb a odbor správy majetku)
Zveřejněno: 15.11.2018
Vytisknout