Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí kopií aktuálně platných a účinných smluv týkajících se provozování parkoviště na pozemcích:
  • parc. č. 585/198, zapsaného na LV 548, obec Praha, katastrální území Bohnice;
  • parc. č. 599 (v části, kde je umístěno oplocené a placené parkoviště), zapsaného na LV 548, obec Praha, katastrální území Bohnice.

Odpověď:
Oba uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy a nejsou svěřeny do správy městské části Praha 8.

V dané věci bylo žadateli doporučeno obrátit se přímo na Magistrát hl. m. Prahy.(14.11.2018, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 19.11.2018
Vytisknout