Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kastračního programu koček na území městské části Praha 8 formou vyplnění dotazníku.

Odpověď:
Žadateli byly zaslány odpovědi na dotazy formou vyplnění dotazníku – viz níže.

DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM

1.

Má vaše město/obec kastrační program pro kočky?

Městská část Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) vlastní kastrační program nemá. Odchyt a kastrace toulavých koček na celém území hlavního města Prahy (dále jen „hl. m. Praha“), tedy i na území MČ Praha 8, jsou řešeny v rámci kastračního programu hl. m. Prahy ve spolupráci s Útulkem pro opuštěná zvířata, jehož provozovatelem a správcem je Městská policie hl. m. Prahy a Odchytovou službou Městské policie hl. m. Prahy.
V případě, že odpovíte na otázku 1. „ANO“, odpovězte na následující otázky.

2.

Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci kastrační program?

 

3.

Komu je váš kastrační program určen?
Např. majitelům zvířat, útulkům.

 

4.

Přispíváte na kastrace pouze obecním útulkům, nebo na příspěvek dosáhnou jakékoliv útulky, depozita nebo spolky, které působí ve vašem katastrálním území?

 

5.

Přispíváte na kastrace i soukromým osobám? Pokud ano, tak za jakých podmínek.

 

6.

Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky ke/po kastraci, nebo přispějete i na kastraci jakékoliv toulavé kočky, kterou lidé donesou k veterináři?

 

7.

Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné kočky/kocoura?

 

8.

Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé osoby? Pokud ano, uveďte jednotlivé částky.

 

9.

Přispíváte na kastraci, kterou provedl kterýkoliv veterinář, nebo máte nasmlouvaného konkrétního veterináře? Prosím jmenujte.

 

10.

Jakou formou na kastrace přispíváte?
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od veterináře.
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho hlášení.

 

11.

Pokud přispíváte soukromým osobám, které přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak staré může toto potvrzení být?

 

12.

Kolik soukromých osob ročně využije váš kastrační program? Údaje uveďte od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.

 

13

Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku. Uveďte po jednotlivých letech.

 

14.

Jakým způsobem informujete občany o vašem kastračním programu a možnostech jeho využití?

 

 


V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky.

2.

Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček ve vaší obci?

V rámci kastračního programu hl. m. Prahy spolupracuje MČ Praha 8 s Útulkem pro opuštěná zvířata a Odchytovou službou Městské policie hl. m. Prahy. Na základě podnětů od občanů nebo vlastního zjištění Úřad MČ Praha 8 vytipuje určité problémové lokality na území MČ Praha 8 a zažádá Útulek pro opuštěná zvířata a Odchytovou službu Městské policie hl. m. Prahy o provedení odchytu toulavých koček v dané lokalitě, jejich následnou kastraci a vypuštění zpět do dané lokality.

3.

Uvažovali jste o vzniku kastračního programu ve vaší obci?
Z jakých důvodů jste jej nerealizovali?

Vzhledem k tomu, že MČ Praha 8 řeší problematiku kastrace toulavých koček v rámci kastračního programu hl. m. Prahy, neuvažuje tak o vzniku kastračního programu.

4.

Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na řešení situace bezprizorních psů a koček?

MČ Praha 8 v rámci svého rozpočtu nepřispívá na řešení situace bezprizorních psů a koček. Řešení situace bezprizorních psů a koček je na území MČ Praha 8 financováno z rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím Útulku pro opuštěná zvířata a Odchytovou službou Městské policie hl. m. Prahy.


(28.11.2018, řešil odbor životního prostředí)
Zveřejněno: 04.12.2018
Vytisknout