Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace - přesného data úmrtí osoby blízké.

Odpověď:
Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), je matrika státní evidence narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a podle ustanovení § 10 odst. 1 tohoto zákona je příslušný k zápisu narození a úmrtí do matriční knihy matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila nebo zemřela (nemá to tedy souvislost s adresou trvalého pobytu narozené nebo zemřelé fyzické osoby). Podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona o matrikách má-li být matriční doklad vydán ze zápisu v matriční knize vedené do 31.12.1949 pro území hlavního města Prahy, vydá jej Úřad městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1.

Z výše citovaných ustanovení vyplývá, že matrika má funkci evidenční, nikoliv vyhledávací. Pokud tedy není známo alespoň přibližné datum úmrtí fyzické osoby, není možné úmrtí této osoby vyhledat, neboť podle ustanovení § 47 zákona o matrikách se údaje o úmrtí zapisují podle časové posloupnosti jednotlivých matričních událostí.(04.12.2018, řešil odbor živnostenský a správních činností)
Zveřejněno: 11.12.2018
Vytisknout