Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Má váš úřad etický kodex zaměstnance?
 2. Pokud ano, od jakého roku platí současný.
 3. Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?
 4. Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou ČR, jiného či vlastního návrhu?
 5. Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je užíván i při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno odpovědět řádově.)
 6. Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?
 7. Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
 8. Pokud ano, od jakého roku platí současný?
 9. Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?
 10. Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?
 11. Je váš etický kodex zastupitele informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je užíván i při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno odpovědět řádově.)
 12. Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?

Odpověď:

Etické kodexy Úřad městské části Praha 8 ani městská část Praha 8 nemá, jelikož prozatím nebyly vypracovány.(05.12.2018, řešil odbor právních služeb)
Zveřejněno: 11.12.2018
Vytisknout