Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace
  1. Kdo konkrétně inicioval a objednal vytvoření webu www.krouzkynaosmicce.cz
  2. Kolik stál tento web komplet – položkový rozpočet
  3. Kdo konkrétně tento web vytvořil, kdo je za něj zodpovědný a kdo jej spravuje

Odpověď:
K bodu č. 1) žádosti:
Projekt „Kroužky na Osmičce“ byl projednáván a schválen dne 12.03.2018 Řídícím výborem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Praze 8 na jeho 4. zasedání. V té době byl pod pracovním názvem – „Databáze nadstandartních mimoškolních aktivit pro děti a žáky“.

Bližší informace najdete na www.praha8.cz/Aktuality-Mistniho-akcniho-planu-vzdelavani.html. Samotné zasmluvnění měl na starost Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství Úřadu městské části Praha 8.

K bodu č. 2) žádosti:
Cena za veškeré služby dle Smlouvy o poskytování expertních služeb, která byla hrazena výhradně ze zdrojů městské části Praha 8, byla ve výši 5.250 Kč bez DPH. Ostatní financování bylo ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Z předmětné smlouvy vyplývá, že dodavatel se zavazuje provést pro objednatele expertní služby zahrnující zejména následující činnosti:
a. programátorské a konzultační práce spojené s vytvořením on-line aplikace,
b. grafická úprava on-line aplikace,
c. inicializační naplnění dat,
d. uživatelská příručka pro uživatele administrátorské části,
e. školení uživatelů administrátorské části,
f. zajištění webového hostingu včetně domény na 1 rok (objednatel si vyhrazuje právo po dohodě převést aplikaci pod svoji doménu a datové struktury).

K bodu č. 3) žádosti:
Dodavatelem expertní služby pro projekt „MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8“ je společnost 1. Poradenská CZ, s. r. o. (IČ: 24675547).

V současné době je administrátorem webu dodavatel. Jakékoliv podněty na doplnění webu jinými organizacemi, popř. i jiné připomínky k jeho fungování samozřejmě uvítáme. Kontaktní osobou je Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství Úřadu městské části Praha 8, e-mail: Petr.Svoboda@praha8.cz.
(18.12.2018, řešil odbor školství)
Zveřejněno: 27.12.2018
Vytisknout