Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace, zda byla Úřadem městské části Praha 8 projednána instalace vířivé vany na terase bytového domu Čumpelíkova 1885, vchod 11c, bytová jednotka 142 a zda bylo vydáno povolení k umístění vířivé vany na střechu (terasu) bytového domu.
Žádost o vyjádření stavebního úřadu, jakým způsobem nahlíží stavební zákon na instalaci vířivek, saun a obdobných zařízení na střechy obytných domů.


Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že v dané věci se jedná o zařízení, které nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ani povolení k umístění a instalaci vířivé vany na terase bytového domu Čumpelíkova 1885. Umístění tohoto zařízení je zcela v kompetenci vlastníků bytového domu.


(28.12.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Zveřejněno: 03.01.2019
Vytisknout