Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha (dále jen „stavební úřad“) v roce 2015 pod č. j. MCP8 112013/2015, spis. zn. MCP8 057783/2015/OV.Kra ze dne 31. srpna, jehož předmětem bylo povolení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 1874/23, 1874/97 a 1874/214 v katastrálním území Libeň (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutí bylo posléze zrušeno odvolacím správním orgánem a vráceno stavebnímu úřadu k novému projednání.

Žádám tímto o poskytnutí následujících informací:
  1. Sdělení, v jaké fázi se nachází předmětné správní řízení po zrušení Rozhodnutí.
  2. Sdělení, zda byla po zrušení Rozhodnutí podána ke stavebnímu úřadu jakákoliv žádost o povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu týkající se kteréhokoliv z výše uvedených pozemků.
  3. Zaslání všech správních aktů stavebního úřadu týkajících se kteréhokoliv z výše uvedených pozemků vydaných po zrušení Rozhodnutí.

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Po zrušení předmětného Rozhodnutí k dnešnímu dni nebylo řízení pravomocně ukončeno.

K bodu č. 2) žádosti:
Po zrušení Rozhodnutí nebyla ke stavebnímu úřadu podána „žádost o povolovací rozhodnutí ani jiný úkon stavebního úřadu, týkající se výše uvedených pozemků“.

K bodu č. 3) žádosti:
Po zrušení rozhodnutí vydal stavební úřad dne 7. 8. 2018 „Rozhodnutí nenařízení odstranění stavby“ pod spis. zn. MCP8 112232/2013/OV.Kra, pod č. j. MCP8 143913/2016, které se týká „kovového a zděného schodiště“ na pozemcích parc. č. 1874/23, 1874/97 a 1876, k. ú. Libeň. K dnešnímu dni rozhodnutí nebylo pravomocně ukončeno.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, byl kompletní spis, včetně originálu rozhodnutí ze dne 7. 8. 2019 pod spis. zn. MCP8 112232/2013/OV.Kra, č. j. MCP8 143913/2016, předán odvolacímu orgánu, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavebního řádu, se sídlem Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, k rozhodnutí.


(04.11.2019 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 15.11.2019
Vytisknout