Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají projektu výstavby nové radnice Vaší městské části (projekt Nová Palmovka/Centrum Palmovka).
  1. Kdo je vlastníkem shora uvedené budovy a pozemku pod ní?
  2. Jaká je (resp. dle projektu měla být) hrubá podlažní plocha celé budovy?
  3. Jaká je (resp. dle projektu měla být) hrubá podlažní plocha té části budovy, ve které měl být umístěn úřad městské části?
  4. Kolik pracovníků (úředníků, dalších zaměstnanců, radních atd. – všech) mělo v budově nové radnice pracovat?
  5. Jaký byl předpokládaný termín dokončení stavby?
  6. Jaká byla původně předpokládaná cena výstavby shora uvedené budovy, včetně případných nákladů na nákup pozemku?
  7. Jaká je celková cena výstavby shora uvedené budovy, k dnešnímu datu, včetně případných nákladů na nákup pozemku?
  8. Prosím o zaslání kopie smlouvy o dílo na výstavbu nové radnice, případně jiné smlouvy, na základě které byla stavěna, včetně všech dodatků.
  9. Prosím o zaslání kopie usnesení o schválení smlouvy dle bodu 8 příslušným orgánem MČ.

Odpověď:

K bodu č. 1 žádosti:
Vlastníkem budovy a pozemku parc. č. 4014/2 v k. ú. Libeň je hlavní město Praha, přičemž svěřenou správu vykonává městská část Praha 8.

K bodu č. 2 žádosti:
Hrubá podlažní plocha celé budovy je 39.665 m2.

K bodu č. 3 žádosti:
Hrubá podlažní plocha části budovy, ve které měl být umístěn Úřad městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ Praha 8“), resp. kancelářská část ÚMČ Praha 8 (radnice) je dle projektové dokumentace od 3. NP – 8. NP.
Hrubá podlažní plocha jednoho tohoto patra je 1.360 m2.

K bodu č. 4 žádosti:
Přesný počet zaměstnanců, kteří měli v budově nové radnice pracovat, není znám.
Do předmětné budovy se měli přemístit zaměstnanci, kteří pracují na ÚMČ Praha 8 v budově na adrese U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň, (tzv. „Bílý dům“), a zaměstnanci pracující ve dvou tzv. „teskobudovách“, na adrese U Meteoru 8 a 10, 180 48 Praha 8 – Libeň.

K bodu č. 5 žádosti:
Předpokládaný termín dokončení stavby budovy nové radnice byl dle vydání kolaudačního rozhodnutí ke dni 02.03.2016.

K bodu č. 6 žádosti:
Předpokládaná cena výstavby budovy nové radnice byla 1.130.958.910 Kč bez DPH.

K bodu č. 7 žádosti:
Celková cena výstavby předmětné budovy nebyla k dnešnímu dni stanovena.

K bodu č. 8 žádosti:
Žadateli byla zaslána požadovaná kopie Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb ze dne 15.10.2010, uzavřená mezi městskou části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) jako „objednatelem“ a Metrostavem Development a. s. jako „poskytovatelem“, včetně dodatku č. 1 k této smlouvě, který byl uzavřen mezi MČ Praha 8 a Metrostavem Alfa, s. r. o., dne 09.07.2018.

K bodu č. 9 žádosti:
Žadateli bylo zasláno požadované usnesení Rady MČ Praha 8 ze dne 08.09.2010, č. Usn RMC 0745/2010, a usnesení Zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 22.09.2010, č. Usn ZMC 063/2010, týkající se schválení a uzavření předmětné Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb s předmětem plnění „Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb“.


(11.12.2019, řešil odbor správy majetku)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 18.12.2019
Vytisknout