Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací týkajících se komunikace mezi Společenství vlastníků jednotek Jitravská 561, Praha 8, IČ 27108635 na jedné straně a Odborem územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) či jiným odborem úřadu na straně druhé v období od roku 2013 do současnosti tj. 2019. Tímto žádám o zaslání veškerých písemností, emailů, zápisů z jednání a dalších předaných nebo převzatých dokumentů mezi výše zmíněnými stranami.


Odpověď:
Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě požadované dokumenty, na základě kterých probíhala písemná komunikace mezi Společenství vlastníků jednotek Jitravská 561, Praha 8 a odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8.


(17.12.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 27.12.2019
Vytisknout