Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace, o potvrzení, zda pozemky parc. č. 350/32 a 350/33 v katastrálním území Karlín jsou veřejně přístupnou účelovou komunikací.

Odpověď:
Předmětné pozemky parc. č. 350/32 a 350/33 v k. ú. Karlín jsou vedené v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“ a jsou účelovými komunikacemi veřejně přístupnými, ve vlastnictví právnické osoby.


(23.12.2019, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 30.12.2019
Vytisknout