Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informací:
  1. Jaké je postavení dotčených orgánů při vydávání kolaudačního souhlasu? (§ 122 odst. 1, věta druhá StavZ) Prosil bych o uvedení příkladu jejich „nejčastější“ ingerence. (pouze ve smyslu kolaudace, nikoli rekolaudace)
  2. Jaké jsou hlavní rozdíly, mezi kolaudací podle stavebního zákona z r. 1976 se současnou úpravou vyřizování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (a to zejména též ve vztahu k závadám zjištěným při kolaudaci)
  3. Jaký je právní význam popisu „bagatelních“ závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby? (122 odst. 2, věta poslední StavZ)
  4. Kdy vystupuje MMR, jako obecný stavební úřad? (poprosil bych o příklad stavebního záměru)

Odpověď:
Na základě ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


(03.12.2020, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 09.12.2020
Vytisknout