Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se polyfunkčního objektu č. p. 261 na pozemku parc. č. 3616 v k. ú. Libeň, ul. Voctářova:
  • Jaký je poslední kolaudovaný stav místností v 1.NP a 2. NP směrem k ul. Voctářova?
  • Jedná se o obytné či pobytové místnosti?
  • Jaká je jejich hloubka a šířka (nutný údaj pro zpracování studie osvětlení pro záměr ROHAN-CITY – sekce.I)?

Odpověď:
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad"), sděluje, že v polyfunkčním objektu č. p. 261 na pozemku parc. č. 3616 v k. ú. Libeň, ul. Voctářova 6, podle posledního kolaudačního rozhodnutí č. j. MCP8 OV/P8/2007/0617/Hrd/4 ze dne 15.03.2007, které nabylo právní moci dne 11.04.2007, jsou v 1. NP zkolaudovány pobytové místnosti s orientací oken do ulice Voctářova č. 001 „místnost správce“ o šířce 6475 mm a hloubce 2800 mm, č. 002 „zádveří“ o šířce 2875 mm a hloubce 2910 mm a č. 004 „jednací místnost“ o šířce 4755 mm a hloubce 4150 mm.

Ve 2. NP jsou zkolaudovány obytné místnosti s orientací oken do ulice Voctářova č. 1.10 „dětský pokoj“ o šířce 5100 mm a hloubce 7010 mm a č. 1.11 „ložnice a pracovna“ o šířce 9225 mm a hloubce 4390 mm.


(03.12.2020, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 09.12.2020 – Michaela Lamačová
Vytisknout