Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informací:
 1. Uvedení celkového počtu kontrol (bez ohledu na skutečnost, zda při kontrole ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů), které byly provedeny živnostenským úřadem, a to:
  a) v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019;

  b) v období od 1. 1. 2020 do 19. 11. 2020;
 2. Uvedení počtu rozhodnutí, které byly živnostenským úřadem vydány, s uvedením informace, kolik z celkového počtu rozhodnutí nabylo právní moci, a to:
  a) v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019;

  b) v období od 1. 1. 2020 do 19. 11. 2020;
to vše u kontrolovaného subjektu – VELKÁ PECKA s.r.o.


Odpověď:
 1. Uvedení celkového počtu kontrol (bez ohledu na skutečnost, zda při kontrole ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů), které byly provedeny živnostenským odborem, a to:
  a) v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 0 kontrol
  b) v období od 01.01.2020 do 19.11.2020 1 kontrola
  (živnostenský odbor ÚMČ Praha 11);

 2. Uvedení celkového počtu rozhodnutí, které byly živnostenským odborem vydány, s uvedením informace, kolik z celkového počtu rozhodnutí nabylo právní moci, a to:
  a) v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 0 rozhodnutí 
  b) v období od 01.01.2020 do 19.11.2020 1/1 rozhodnutí
  (živnostenský odbor ÚMČ Praha 11).


(03.12.2020, řešil živnostenský odbor)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 09.12.2020
Vytisknout