Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí kopie žádostí o povolení kácení, rozhodnutí (závazných stanovisek) a opravných prostředků proti nim (např. odvolání) o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 za období po 21.05.2020

Odpověď:
Žadateli byla zaslána kopie rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 1118/15 v k. ú. Troja, vydaného odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 dne 09.09.2020.


(10.12.2020, řešil odbor životního prostředí)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 15.12.2020
Vytisknout