Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy mezi MČ Prahy 8 a společností AeskuLab k. s. na nebytové prostory v objektu Poliklinika Mazurská, situované v budově č. p. 484, která je součástí pozemku parc. č. 1285/8 v k. ú. Troja, na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8.

Odpověď:
Vzhledem k tomu, že požadovaná smlouva je zveřejněna v registru smluv (dále jen „RS“), byl žadatel v souladu s ust. § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázán na zveřejněnou informaci, a to na webové stránky RS (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1191425), kde se předmětná nájemní smlouva nachází.


(14.12.2020, řešil odbor správy majetku)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 16.12.2020
Vytisknout