Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informací:
  1. kdo udržuje křižovatky (myšleno dopravní značení, značky, osvětlení, semafory, apod., údržbou se myslí jak pravidelná tak jakákoliv jiná, např. na oznámení) na následujících adresách Čimická 1025/12 a Čimická 673/46 vše Praha 8;
  2. pokud výše uvedené křižovatky udržuje subjekt soukromý, žádám o předložení smluv, ze kterých bude explicitně údržba výše uvedených křižovatek zřejmá; stejně tak žádám o předložení smluv/dokumentů (ve smyslu výše uvedeném, pokud křižovatky udržuje kdokoli jiný (město, stát...);
  3. žádám o přehled servisních úkonů provedených na výše uvedených křižovatkách (zejména údržba semaforů, přechodu pro chodce, značení apod.) v letech 2018 - 2020, tento přehled bude obsahovat jaká osoba (ve smyslu soukromá firma, či město, či stát...) údržbu provedla a na základě jakého pokynu (zda se jednalo o běžnou/průběžnou údržbu či zda se jednalo o konání na podnět např. soukromé osoby);
  4. žádám o předložení výdajů spojených s údržbou výše uvedených dvou křižovatek. Pokud výdaje přesně stanovit nelze, žádám o přibližné vyčíslení, ze kterého bude explicitně zřejmé, že se jednalo o výše uvedené křižovatky;
  5. žádám o informaci, zda interval nastavení zelené pro pěší vyhovuje nějakým standardům, či by mohl být delší - v současné době nelze přechod přejít najednou na zelenou u fyzicky zdatného jedince;
  6. žádám o informaci, zda se zvažovalo, či v současné době zvažuje umístění kamer, které by monitorovaly překročení rychlosti vozidel a jízdu na červenou.

Odpověď:
Městská část Praha 8 nemá údržbu svislého dopravního značení, vodorovného značení, osvětlení ani semaforů, na které se ve své žádosti žadatel dotazuje, ve své správě. Kompetentními subjekty k podání těchto informací jsou:
  • Svislé a vodorovné dopravní značení – Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1;
  • Osvětlení – Technologie hlavního města Prahy, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7;
  • Semafory – Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního a správního řádu, se sídlem Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
Na základě této skutečnosti bylo žadateli doporučeno, aby se se svými dotazy ohledně údržby křižovatek Čimická 1025/12 a Čimická 673/46 obrátil přímo na výše uvedené subjekty.


(28.12.2020, řešil odbor dopravy)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 30.12.2020
Vytisknout